CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

Hội thảo lần thứ III Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin 

THỨ 5, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2018

8:00

ĐĂNG KÝ BÁO CÁO

8:30

KHAI MẠC HỘI THẢO

Phòng Lotus

8:40

BÁO CÁO MỜI 1 – Phòng Lotus

Internet of Things Revolution: Can Predictive Analytics Create Sustainable and Fair Smart Cities

GS. Marimuthu Palaniswami, Trường Đại học Melbourne, Úc

9:25

BÁO CÁO MỜI 2 – Phòng Lotus

Three Major Approaches to Tackling Many Objectives

GS. Xin Yao, Trường Đại học Birmingham, Vương Quốc Anh

10:10

CHỤP ẢNH NHÓM

10:15

TIỆC TRÀ

 

Phiên 3C: An toàn an ninh mạng

Phòng Jasmine

10:30

Tạ Văn Lên, Nguyễn Anh Nhật, Hà Đắc Bình

Bảo mật mạng chuyển tiếp thu năng lượng dựa trên cơ chế chuyển mạch thời gian-phân chia công suất thích nghi và lựa chọn nút chuyển tiếp

10:50

Luangoudon Sonexay, Nguyễn Gia Tuyến, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Linh Giang

Nghiên cứu ảnh hưởng và đánh giá giải pháp phát hiện và ngăn chặn tấn công trong mạng LLN

11:10

Nguyễn Thanh Hòa, Phạm Văn Thái, Phạm Văn Hậu

SDNsUIT – Giải pháp phân tích và phát hiện sớm tấn công DDoS cho mạng SDN

11:30

Lê Hải Việt, Ngô Quốc Dũng, Lương Đức Tuấn Đạt

Kết hợp CNN và LSTM trong nâng cao hiệu năng phát hiện tấn công mạng của HIDS với bộ dữ liệu ADFA

11:50

ĂN TRƯA

Nhà hàng Epice

13:15

BÁO CÁO MỜI 3 – Phòng Lotus

Teamwork in Multi-Robot Systems

GS. Kurt Geihs, Đại học Kassel, Đức

14:00

THAM LUẬN 1 – Phòng Lotus

Development of a Vietnamese Large Vocabulary Continuous Speech Recognition System under Noisy Condition

Ông Mai Văn Tuấn, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

14:20

THAM LUẬN 2 – Phòng Lotus

BigData insights, Machine learning and AI in VCCORP

Ông Hoàng Anh Tuấn, Công ty cổ phần VCCorp

14:40

TIỆC TRÀ

 

Phiên 6C: An toàn ứng dụng

Phòng Jasmine

14:55

Vũ Duy Hiền, Lương Thế Dũng, Trần Tú Anh

A Solution for Privacy-Preserving Item-based Recommendation System

15:15

Trương Tiến Dũng, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Quốc Khánh, Hà Quốc Trung, Vũ Văn Phán

Giải pháp tường lửa ứng dụng Web dựa trên Deep learning và Modsecurity

15:35

Nguyễn Tấn Cầm, Nguyễn Văn Tâm, Văn Hồng Thư, Ung Văn Giàu, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Anh Tuấn

Đánh giá mối liên hệ giữa thông tin mô tả và quyền hạn của ứng dụng Android

15:55

Nguyễn Gia Tuyến, Chu Trần Tuấn, Bùi Trọng Tùng, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Linh Giang

Giải pháp tích hợp hệ thống điều khiển truy nhập theo vai PERMIS cho ứng dụng Web quản lý thông tin

16:15

TIỆC TRÀ

 

Phiên 7C: Mật mã ứng dụng

Phòng Jasmine

16:30

Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy

A construction method of digital signature algorithms based on a new hard problem

16:50

Nguyễn Hiếu Minh, Vũ Thị Đào, Đỗ Văn Tuấn, Hồ Kim Giàu

Some new multisignature schemes based on discrete logarithm problem

17:10

Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái

Hệ mật khóa công khai dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán phân tích số và logarit rời rạc/khai căn

THỨ 6, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2018

8:00

ĐĂNG KÝ BÁO CÁO

8:30

BÁO CÁO MỜI 4 – Phòng Lotus

Networking and Big Data: Challenges and Opportunities

GS. Shui Yu, Đại học Công nghệ Sydney, Úc

9:15

TIỆC TRÀ

 

Phiên 9C: An toàn ứng dụng

(ICT Solution for E-Governance)

Phòng Jasmine

9:25

Nguyễn Trọng Hưng, Hoàng Xuân Dậu, Vũ Xuân Hạnh

Phát hiện botnet dựa trên phân loại tên miền sử dụng các kỹ thuật học máy

9:45

Lê Văn Hoàng, Nguyễn Doãn Hiếu, Ngô Quốc Dũng

Đề xuất mạng nơ-ron tích chập trong phát hiện botnet trên các thiết bị IoT

10:05

Nguyễn Văn Tánh, Ngô Quang Trí, Nguyễn Gia Tuyến, Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Việt Tiến

Xây dựng hệ thống an ninh mạng IoT với giải pháp phát hiện và hạn chế tấn công DoS trên giao thức RPL dựa vào cơ chế Overhearing

10:25

TIỆC TRÀ

 

Phiên 10C: Phát hiện, phòng chống mã độc

Phòng Jasmine

10:35

Sử Ngọc Anh, Nguyễn Huy Trung, Phạm Văn Huấn, Nguyễn Anh Quỳnh

Phát hiện mã độc IoT botnet

10:55

Trần Nghi Phú, Ngô Quốc Dũng, Hoàng Đăng Kiên, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Đại Thọ

Phát hiện mã độc trên các thiết bị IoT dựa trên lời gọi Syscall và phân loại một lớp SVM

11:15

Lê Đức Thuận, Phạm Văn Hưởng, Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Đức Trung

Phát hiện mã độc Android dựa trên học sâu theo mạng nơ-ron tích chập kết hợp chuyển đổi đặc trưng theo thứ tự sắp xếp

11:35

Phùng Văn Thọ, Lê Việt Hà, Phan Thị Thanh Minh, Phùng Văn Ổn, Lê Thanh Tấn

Xây dựng hệ thống phân tích mã độc dựa trên mã nguồn mở

11:55

ĂN TRƯA

Nhà hàng Epice

13:15

BÁO CÁO MỜI 5 – Phòng Lotus

Massive fungal biodiversity data re-annotation and visualization with multi-level clustering

TS. Vũ Thùy Dương, Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Úc

14:00

TIỆC TRÀ

 

Phiên 12C: An toàn ứng dụng

Phòng Jasmine

14:10

Đoàn Trung Sơn, Nghiêm Xuân Dũng, Trần Xuân Ban

Distributed Algorithm Revealation of TrustScore Calculation

14:30

Phan Thế Duy, Đỗ Thị Thu Hiền, Phạm Văn Hậu

A survey on Blockchain-based applications for reforming data protection, privacy and security

18:30

TIỆC GALA DINNER

Nhà hàng 4U Biển – Lô 1-2-3, Đường Võ Nguyên Giáp, Biển Mỹ Khê, TP. Đà Nẵng

HOTLINES:

PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Tel: 0903511888

TS. Trần Quang Đức, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tel: 0942481255