TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng

Nguyễn Văn Tánh

 

 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Thành viên

Mạc Đình Hiếu

Tống Văn Vạn

 

 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội