BAN CHƯƠNG TRÌNH

TRƯỞNG BAN  
Nguyễn Thanh Bình
Ngô Hồng Sơn
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
PHÓ TRƯỞNG BAN  
Nguyễn Tấn Khôi
Trần Quang Đức
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
THÀNH VIÊN  
Hoàng Xuân Dậu
Đỗ Xuân Chợ
Hoàng Mạnh Thắng
Nguyễn Ngọc Quân
Hà Quang Thụy
Nguyễn Thanh Thủy
Nguyễn Ngọc Hóa
Nguyễn Đại Thọ
Nguyễn Quốc Tuấn
Nguyễn Nam Hoàng
Đàm Quang Hồng Hải
Lê Trung Quân
Nguyễn Tuấn Nam
Ngô Quốc Dũng
Trần Nghi Phú
Bùi Hữu Phúc
Lê Hải Việt
Trần Hồng Yến
Nguyễn Hiếu Minh
Nguyễn Tuấn Anh
Hoàng Đức Thọ
Lương Thế Dũng
Phạm Văn Hưởng
Bùi Thu Lâm
Trần Nguyên Ngọc
Nguyễn Việt Hùng
Hoàng Tuấn Hảo
Trần Hồng Quang
Nguyễn Linh Giang
Trần Hải Anh
Trần Vĩnh Đức
Vũ Thị Hương Giang
Phạm Minh Tuấn
Huỳnh Công Pháp
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM
Học viện An ninh Nhân dân
Học viện An ninh Nhân dân
Học viện An ninh Nhân dân
Học viện An ninh Nhân dân
Học viện An ninh Nhân dân
Học viện Kỹ thuật Mật mã
Học viện Kỹ thuật Mật mã
Học viện Kỹ thuật Mật mã
Học viện Kỹ thuật Mật mã
Học viện Kỹ thuật Mật mã
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng