GIỚI THIỆU HỘI THẢO

Thực hiện nhiệm vụ của Đề án 99 “Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn an ninh thông tin (ATANTT)” do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Hội thảo “An toàn an ninh thông tin” là hội thảo phối hợp của 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về ATANTT. Trường ĐHBK Hà Nội và ĐHBK Đà Nẵng là 2 đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo lần thứ III vào 2 ngày 06-07 tháng 12 năm 2018. Hội thảo là diễn đàn khoa học thường niên để những người nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác. Hội thảo khuyến khích các nghiên cứu sinh, học viên cao học và những nhà khoa học trẻ tham gia báo cáo, trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của bản thân, và đặc biệt những kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn.

Các chủ đề chính của Hội thảo (nhưng không hạn chế)

1. Mật mã ứng dụng
– Xây dựng thuật toán, giao thức mật mã
– Hàm băm và chữ ký số
– Hạ tầng khóa công khai
– Tính toán bảo mật nhiều thành viên
– Tính toán hiệu năng cao trong mật mã
– Thủy vân số và phân tích thủy vân số

 

2. An toàn ứng dụng
– Phương pháp luận phát triển các phần mềm an toàn
– An toàn ứng dụng và các dịch vụ web
– Mã độc và cơ chế tự bảo vệ của mã độc
– Bảo vệ bản quyền số
– Bảo vệ tính riêng tư cho dữ liệu trong ứng dụng
– Công nghệ định danh, xác thực
– Tìm kiếm, phát hiện lỗ hổng bảo mật phần mềm
– Kiểm chứng và kiểm thử an toàn phần mềm

 

3. An toàn an ninh mạng
– Phân tích và mô hình hóa các tấn công mạng
– Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập trái phép
– Đánh giá và kiểm định an toàn mạng
– An toàn mạng không dây
– An toàn cho các hệ thống phân tán
– An toàn cho các hệ thống IoT
– Tấn công nền tảng di động và phòng chống
– An toàn cho hạ tầng trọng yếu

– Sinh, kiểm tra số ngẫu nhiên

– Các hệ mật và các nguyên thủy mật mã

– Mật mã hạng nhẹ
– Thám mã
– Ẩn mã và phân tích ẩn mã
– Các chủ đề khác liên quan đến mật mã và ẩn mã

 

– An toàn cơ sở dữ liệu
– Bảo vệ bản quyền phần mềm
– Phát hiện, phòng chống mã độc
– Lọc nội dung web và phóng chống thư rác
– Bảo vệ an toàn và tính riêng tư trong xử lý dữ liệu lớn
– Xác thực sinh trắc học
– Mô hình, công nghệ kiểm soát truy cập
– Các chủ đề khác có liên quan

 

 

 

– Điều tra số
– Kiểm toán an toàn hệ thống thông tin
– An toàn điện toán đám mây
– Giao thức an toàn mạng
– An toàn mạng công nghiệp
– Phòng chống rò rỉ dữ liệu trên mạng
– Kiến trúc hệ thống mạng an toàn
– Các chủ đề khác có liên quan

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

 • Nộp toàn văn: 20/10/2018
 • Thông báo chấp nhận báo cáo: 06/11/2018
 • Nộp báo cáo đã chỉnh sửa: 07-13/11/2018
 • Đăng ký tham dự: 06-10/11/2018
 • Thời gian tổ chức hội thảo: 06-07/12/2018

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman (101 Nguyen Giap street, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

Thông tin liên hệ

  • TS. Trần Quang Đức, Trường ĐHBK Hà Nội
  • Email: sois2018@hust.edu.vn
  • Điện thoại: (84) 0942.481.255

Địa chỉ nộp bài: http://sois2018.hust.edu.vn/conf

Kỷ yếu Hội thảo

Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống OpenConf) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo). Sau hội thảo, những bài tốt nhất sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông – Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT&TT, các bài báo được đăng trong tạp chí này được tính điểm công trình đến 1 điểm (thang điểm được tính theo Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước).